Kontakt

Learning for a Change je neprofitna inicijativa koja za cilj ima pomaganje razvoja eLearning koncepta učenja kroz promociju  pedagoških principa, metodologije i tehnologije.  

Zasnovana je na inicijativi grupe predavača i trenera koji rade u okviru inicijative eLearning Srbija koji su svoje vreme i znanje posvetili razvoju materijla koji će omogućiti razvoj znanja i učenja.

U slučaju da su Vam potrebne dodatne informacije, ili  imate materijale koje bi ste želeli da objavite, ili želite da postanete član tima koji razvija Learning For a Change, možete nas kontaktirati na email  

Ceo sadržaj na www.elearning.rs je uslovljen Creative Commons 3.0 ShareAlike licencom . Što znači da možete umnožavati, distribuirati i javno saopštavati tekstove i radove, ali samo pod uslovom:

• da navedete ime izvornog autora i URL adresu preuzetog dela prema članku
• ne koristite delo u komercijalne svrhe
• delite pod istim uslovima (ShareAlike)

Ukoliko želite koristiti sadržaj za druge svrhe, možete nas kontaktirati za odobrenje

1 Odgovor to " Kontakt "

  1. Sanja says:

    ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom
    http://www.ITdesk.info/srp

    Odrazi-se.org – animirana matematika za osnovnu školu sa slobodnim pristupom
    http://www.odrazi-se.org/sr

Leave a Reply

Ceo sadržaj na www.elearning.rs je uslovljen Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija licencom. Što znači da možete umnožavati, distribuirati i javno saopštavati tekstove i radove, ali samo pod uslovom:


• da navedete ime izvornog autora i URL adresu preuzetog dela prema članku
• ne koristite delo u komercijalne svrhe
• delite pod istim uslovima

Creative Commons licenca


Ukoliko želite koristiti sadržaj za druge svrhe, možete nas kontaktirati za odobrenje